Verš pro dnešní den: Přísloví 24,3 "Moudrostí se dům buduje a rozumností se zajišťuje."
 

   

Dobrý den

Co nového jsme pro Vás připravili ?

Informační centrum ADRA pro rodiny ve finanční tísni je pro veřejnost otevřeno v pondělí a ve středu vždy od 10. do 16. hodin.

Pokud byste měli nějaký dotaz, tak volejte v hodinách pro veřejnost nebo můžete nechat mimo tyto hodiny vzkaz na tel. 481 131 566.

Informační centrum ADRA je zaměřeno na zvýšení sociální stability rodin, na zvýšení finanční gramotnosti a na prevenci zadlužování. Pokud byste chtěli přispět finanční prostředky, tak je můžete zaslat na č.ú. 3324 3324/0300, VS 270.

Sdružení obrany spotřebitelů je pro veřejnost otevřeno první pátek v měsíci vždy od 10 do 12. hodin a od 13 do 15. hodin. Schůzku si prosím dojednejte předem s Mgr. Petrem Janským na tel. 602 315 880.

Sdružení obrany spotřebitelů řeší všechny spory související s obhajobou spotřebitelských práv. SOS působí v rámci svých možností v ochraně práv a oprávněných zájmů spotřebitelů ve všech segmentech trhu včetně finančních služeb, nájemních sporů, elektronického obchodování, telekomunikací, obrany proti přirozeným monopolům.

Na benefičním koncertu pro Lucii dne 7.3. bylo vybráno 12 060 Kč. Výtěžek je určen na operaci pro jednu dívku jménem Lucie. Kdo by chtěl ještě přispět, tak peníze se budou shromažďovat cca 2 roky na speciálním účtu Nadace ADRA: 9961 9961/ 0300, VS 472

V rámci dvoudenní Velikonoční sbírky bylo vybráno 29 516 Kč, třetina těchto prostředků půjde šla provoz Informačního centra ADRA v České Lípě. Další třetina na zahraniční pomoc a poslední třetina slouží jako rezerva pro potřeby živelných katastrof a válečných konfliktů.

Pokud nás budete chtít najít, tak klikněte zde nebo na levé heslo "Kde jsme ?"

Pokud se chcete dozvědět více informací o činnosti místní pobočky humanitární organizace ADRA a o dvou připravovaných benefičních koncertech, tak klikněte na heslo "ADRA" po levé straně.

Pokud máte nějaký dotaz můžete kontaktovat staršího sboru p. Hološe na telefonu 487 521 999, 721 589 334 nebo kazatele p. Starého na telefonu 412 334 544, 603 903 175 nebo nám můžete napsat

 
   
Seznam
                   
             
     
 
         
   
     
   
   
 
 
       

Vydavatelství Advent-Orion

           
 
 
 
 
 
 

Mládežnický orchestr Marka Ondráčka

www.orchestrmo.cz

 

 
     
 
         
                                                 
   

 

 

 

       
                                               
 
 
 
 
   
 
 

 

 
Datum poslední aktualizace
01.11.2009